Làm và không làm - 1

  0
  820

  Ba thứ nên làm:
  1. Lợi ích cho mình và người;
  2. Lợi ích cho mình, không hại người;
  3. Lợi ích cho người, không hại mình.
  Ba thứ không làm:
  1. Hại mình;
  2. Hại người;
  3. Không lợi ích cho mình và người.
  -Tường Minh Pháp-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839