Phẩm khoa học và Phật pháp

  0
  1069

  Vì vậy, nhà khoa học có thể nhầm lẫn, còn Đức Phật thì không.

  Khoa học không bao giờ là đối tượng được sử dụng để làm cở sở đánh giá, xác minh Phật pháp. Ngược lại, Phật pháp vừa là cơ sở để đánh giá khoa học có sai lầm, nhầm lẫn hay không, vừa là cơ sở nền tảng cho khoa học.

  Đại chúng kính mến!

  Đừng bao giờ dựa vào kết quả khoa học để xác minh giáo huấn của Đức Phật, hoặc để tán thán Phật, tán thán Pháp.

  Vì sao vậy?

  Vì kết quả khoa học không phải là tuyên bố từ vị tỉnh thức, giác ngộ. Điều đó có nghĩa rằng, nó có thể là kết quả sai lầm hoặc nhầm lẫn.

  Kính thưa đại chúng! Hôm nay chúng ta dựa vào kết quả khoa học để xác minh giáo huấn của Đức Phật, hoặc để tán thán Phật, tán thán Pháp. Một ngày nào đó về sau, các nhà khoa học lại phát hiện ra rằng kết quả khoa học kia là sai lầm, là nhầm lẫn. Sự việc này tạo ra một sự kiện đám đông đánh giá rằng: “Phật, Pháp cũng sai lầm, cũng nhầm lẫn”. Vì sao vậy? Bởi vì trước đây, chúng ta đã xác minh giáo huấn của Đức Phật, tán thán Phật, Pháp bằng cách dựa trên cái sai lầm, cái nhầm lẫn của khoa học.

  Ví như các nhà khoa học phát minh ra hạt nguyên tử là hạt vật chất nguyên sơ, không có cấu trúc từ nhiều hạt khác. Một người tu học Phật pháp thấy vậy nên đã nói rằng “Đức Phật đã nói về Hạt Nguyên Tử, là hạt vật chất nguyên sơ cách đây hơn 2500 năm, đó là hạt cực vi trần”. Cho nên, trên cơ sở đó, vị ấy tán thán “Đức Phật là siêu việt, biết rõ Hạt Nguyên Tử là hạt vật chất nguyên sơ nhỏ nhất cấu tạo thành các vật chất mà bây giờ các nhà khoa học mới khám phá ra được”. Vị ấy xác minh, sung sướng và tán thán như vậy.

  Một thời gian sau, các nhà khoa học lại tuyên bố rằng: “Hạt nguyên tử có thành phần cấu tạo là các hạt điện tử và hạt nhân; nó không phải là hạt vật chất nguyên sơ”.

  Sự việc này tạo ra một sự kiện đám đông đánh giá rằng: “Trước đây, Đức Phật nói Hạt Nguyên Tử (cực vi trần) là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo thành các vật chất. Các nhà khoa học đã chứng minh hạt nguyên tử không phải là hạt vật chất nguyên sơ. Như vậy, Đức Phật nói không đúng”. Họ đã đánh giá Đức Phật như vậy. Bởi vì họ nhớ lời xác minh, tán thán Phật pháp của vị Phật tử kia rằng: “Đức Phật là siêu việt, biết rõ Hạt Nguyên Tử là hạt vật chất nguyên sơ nhỏ nhất cấu tạo thành các vật chất mà bây giờ các nhà khoa học mới khám phá ra được”; và bây giờ, họ đã biết rằng hạt nguyên tử không phải là hạt vật chất nguyên sơ, không phải là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo thành các vật chất.

  Kính thưa Đại chúng! Từ việc chúng ta dựa vào kết quả khoa học để xác minh hoặc tán thán Phật, Pháp, sẽ có thể tạo ra một sự kiện đám đông đánh giá “Phật, Pháp cũng sai lầm, cũng nhầm lẫn”. Chúng ta chẳng nên làm như vậy.

  Phật pháp là những lời trình bày, chia sẻ, tuyên bố về thật tướng của vạn sự và chúng sinh của vị tỉnh thức, giác ngộ, rõ biết về thật tướng ấy. Còn khoa học là kết quả có được nhờ nghiên cứu vạn sự, tức dựa vào hiện tượng của thật tướng. Vì vậy, nhà khoa học có thể nhầm lẫn, còn Đức Phật thì không.

  Khoa học không bao giờ là đối tượng được sử dụng để làm cở sở đánh giá, xác minh Phật pháp. Ngược lại, Phật pháp vừa là cơ sở để đánh giá khoa học có sai lầm, nhầm lẫn hay không, vừa là cơ sở nền tảng cho khoa học.

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839