• Trang chủ
 • Phẩm năm yếu tố lõi cây của tu sĩ

  Phẩm năm yếu tố lõi cây của tu sĩ

  0
  873

  Tất cả Đức Phật ba đời đều biết rõ rằng, đa số chúng ta không dễ dàng gì có thể đoạn trừ các pháp bất thiện, sự dính mắc và chấp thủ. Do vậy, với lòng từ mẫn, thương xót đến chúng ta, chư Ngài đã dùng nhiều phương tiện để giúp chúng ta có phương pháp, liệu pháp tu tập cụ thể, cùng với sự hiểu biết chân chánh để đoạn trừ chúng.

  - Con kính chào Thầy! Thầy cho con hỏi một câu với ạ.

  - Có người có tâm mong muốn xuất gia, muốn sửa đổi tham, sân, si và học để thấy ra được sự thật, nhưng vẫn còn bị dính mắc nhiều thứ. Ví như, vị ấy thấy người đẹp trai thì nhìn ngắm, khởi ý thích, hoặc là thích mình đẹp, v.v. mặc dù vị ấy không muốn như vậy, mặc dù vị ấy muốn sửa đổi nhưng chưa sửa đổi được. Nếu vị ấy xuất gia thì như thế nào ạ?

  - Cô Trần Hằng kính mến! Tất cả những ai xuất gia tu theo Phật đều xuất phát từ khi chưa đoạn tận mọi phiền não khổ đau, cho dù vị ấy là đại Bồ tát đản sanh. Đó là nguyên nhân để xuất gia. Không có nguyên nhân ấy, vị ấy không xuất gia, cũng không phải là tu sĩ. Vị ấy là bậc A La Hán, hoặc là bậc Độc Giác Phật, hoặc là bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Điều này nói lên ý nghĩa gì cho chúng ta? Đó là, ngoại trừ ba bậc tối thượng ấy, tất cả chúng ta đều có sự chấp thủ, dính mắc dù ít dù nhiều.

  - Chúng ta xuất gia là để giải quyết dứt điểm các chấp thủ, dính mắc ấy, để đi đến xả bỏ hoàn toàn mọi chấp thủ, đạt được giải thoát, niết bàn.

  - Tất cả Đức Phật ba đời đều biết rõ rằng, đa số chúng ta không dễ dàng gì có thể đoạn trừ các pháp bất thiện, sự dính mắc và chấp thủ. Do vậy, với lòng từ mẫn, thương xót đến chúng ta, chư Ngài đã dùng nhiều phương tiện để giúp chúng ta có phương pháp, liệu pháp tu tập cụ thể, cùng với sự hiểu biết chân chánh để đoạn trừ chúng.

  - Tuy nhiên, người xuất gia cần có năm yếu tố lõi cây này mới có nhiều thành tựu trên bước đường tu, tầm cầu giải thoát của mình. Đó là những yếu tố lõi cây nào?

  - Yếu tố về niềm tin Tam Bảo.

  1. Một là, có niềm tin nơi Phật, Pháp và Tăng đoàn.

  - Hai yếu tố về nguyên nhân làm tu sĩ.

  1. Hai là, có hiểu biết đúng đắn với nét đại cương như thế nào là khổ; nguyên nhân gây ra khổ là gì; khổ có thể bị đoạn tận, chân hạnh phúc có thể đạt được hay không; đạo diệt khổ, đạt được chân hạnh phúc là gì.
  2. Ba là, có quan điểm đúng đắn về luật nhân quả, luân hồi và niết bàn.

  - Yếu tố chánh tinh tấn câu hữu với thần túc.

  1. Bốn là, có lòng mong muốn với ý chí quyết tâm, kiên cường sửa đổi ba bất thiện hành từ thân khẩu ý, xả bỏ các dính mắc, chấp thủ. Vị ấy hướng tâm muốn cho pháp bất thiện đã sanh bị suy yếu, dứt bặt; hướng tâm muốn cho pháp bất thiện chưa sanh không thể sanh khởi; hướng tâm muốn cho các thiện pháp đã sanh được quảng đại, viên mãn; hướng tâm muốn cho các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi.

  - Yếu tố nghe diệu pháp và sống hòa hợp.

  1. Năm là, khiêm cung, biết lắng nghe và có đức hy sinh vì tập thể để mong cầu sự hòa hợp, bền lâu.

  - Khi ấy, hành giả, với các phương pháp và tri kiến mà Đức Phật đã truyền đạt, vị ấy dần dần sẽ đoạn trừ ba bất thiện hành từ thân khẩu ý, sự dính mắc và chấp thủ.

  - Dạ vâng, con hiểu rồi. Ai cũng có dính mắc dù ít dù nhiều; và cần sửa đổi. Con cảm ơn ạ. Sadhu, sadhu, sadhu‽

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839