Chuyện tầm cầu

  0
  808

  "Người xuất gia có thành tựu hay không phải y cứ vào đức và trí đã tăng trưởng như thế nào so với trước. Chỉ có vậy. Các thứ khác như chức sắc, danh vọng, địa vị, học hàm học vị, danh xưng, sở hữu tiền tài, chùa to, tượng lớn,... không phải là mục đích của người tu, cũng không phải là thước đo của thành tựu.”

  Trước kia, có nhiều người tâm sự với Chân Như:

  “Đi tu thì hãy cố gắng trở thành Thầy, ra làm trụ trì một chùa. Tôi thấy ông (A) ở xóm (nam, xóm bắc) đi tu, giờ thành đạt lắm, lên Thầy rồi, làm trụ trì một chùa rồi!”

  Những vị ấy nói với tâm mong đợi điều tốt đẹp đến với Chân Như và không che giấu được sự kính phục những vị thầy mà họ đã kể.

  Chân Như đã chia sẻ với một số vị trong số đó:

  “Dạ, con không mong đợi, hay tầm cầu điều đó. Phàm người xuất gia có hai việc cần làm, lấy đó làm mục đích: Tu đức, tu trí; và chia sẻ sở học sở hành của mình cho mọi người. Người xuất gia có thành tựu hay không phải y cứ vào đức và trí đã tăng trưởng như thế nào so với trước. Chỉ có vậy. Các thứ khác như chức sắc, danh vọng, địa vị, học hàm học vị, danh xưng, sở hữu tiền tài, chùa to, tượng lớn,... không phải là mục đích của người tu, cũng không phải là thước đo của thành tựu.”

  Sau khi nghe xong, các vị ấy đã thay đổi quan điểm về người tu sĩ.!.

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839