• Trang chủ
 • Pháp hành để chứng và trú Sơ thiền

  Pháp hành để chứng và trú Sơ thiền

  0
  65

  - Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như Đức Phật chỉ dạy, vị ấy tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú.
  - Pháp mà Sư Quang Vô Sắc tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hành giả cũng sẽ tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú.
  - Bốn Thiền sắc giới là Chánh định trong Con đường diệt khổ. Pháp này là bước ngoặc quan trọng có tính quyết định. Nhờ thành tựu pháp này mà hành giả có thể chứng đắc bốn Thiền vô sắc, Diệt thọ tưởng định, Lục thông - Tam minh.
  - Nếu ví bốn Thiền sắc giới như những gì mà ta thấy biết nhờ con mắt, thì Sơ thiền như người mù được sáng mắt.
  (Bạn Chân Như Vô Ngại đã ghi video bài giảng này qua Google Meet)
  ---
  Nhân duyên:
  Khi nghe cảm hứng ngữ: "Cảm giác mát lạnh, lạc thọ tràn ngập toàn thân trong Thiền sắc giới, thật sự là tối thượng, siêu vượt hẳn các lạc thọ nơi năm dục.", cữ sĩ Trúc Thành thưa:
  - Nghe Thầy nói vậy, con thấy vui lây. Người tu không nói dối, chắc Thầy trải nghiệm lạc thọ đó rồi nên Thầy mới nói như vậy. Lành thay nếu Thầy vì lòng từ mẫn, có một bài pháp chỉ dạy cho chúng con cách để đạt được thọ lạc trong thiền đấy một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể, thực tế. Sau này, dựa trên niềm tin vì sự thật đã có người đạt được lạc thọ ấy, có thể con sẽ có một cơ hội để sắp xếp cho mình một lối đến an toàn trước khi mạng chung. Con nghe Kinh nói, ai mà chứng đạt được Sơ thiền, và duy trì trạng thái đó, sau khi mạng chung, chắc chắn lập tức hóa sanh Thiên giới. Con cũng nghe Kinh nói, khi có thọ lạc của Sơ thiền rồi thì việc ly dục rất dễ, họ chẳng bị năm dục lạc nhận chìm nữa. Con kính tri ân Thầy.
  - Trúc Thành! Một vị thành tựu một tầng Thiền sắc giới, nếu chưa đạt được mục đích Phạm hạnh, vị ấy cũng đã đi qua một quãng đường rất dài trên đạo lộ giải thoát. Nếu ở đời hiện tại, vị ấy chưa chứng ngộ Niết bàn, trú trong thiền ấy khi mạng chung, vị ấy vượt khỏi cõi Trời dục giới, hóa sanh tại cõi Phạm thiên có tầng thiền tương ứng. Lành thay! Trúc Thành, ông hãy thông tri buổi chia sẻ trực tuyến pháp thoại "Pháp hành để chứng và trú Sơ thiền", cho những ai hữu duyên với căn tánh phù hợp pháp này, đồng tham dự lắng nghe pháp hy hữu này, vào lúc 2h30 chiều thứ Tư ngày 22-9-2021, trên phương tiện Google Meet với đường link mà trước đây chúng ta đã sử dụng.
  - Con kính tri ân Thầy!

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839