Pháp ngữ 07

  0
  843

  Đức Phật dạy giới luật để cho ta tu, không phải để đào tạo ta làm người giám giới, trừ khi ta được Tăng đoàn giao phó. Nghĩa là giới luật là gương soi chính mình, không phải dùng để soi người khác. Dù là Phật tử tại gia hay xuất gia, phải luôn nhớ lấy điều này. Trường hợp ta chưa phải là Phật tử thì ta chưa có bất kỳ nhiệm vụ nào đối với lời dạy của Đức Phật, và vì vậy ta không có bất kỳ lý do chính đáng nào để làm người giám giới.

  * Sách: Tường Minh Pháp/Quyển số 1/Bộ Pháp ngữ
  * Tác giả: Tường Minh Pháp Không Chân Như Thích Tuệ Định Quang

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 3

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839