PN06: Thân khẩu ý - 1

  0
  831

  Những gì có ích thì nên làm, vô ích thì không nên làm. Hành động và mặc kệ, đều là làm.

  Lời nói, không những thế, còn xét tai hại của nó, ở đời gọi đó là hành vi uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.

  Lời nói phát sanh từ lòng từ mẫn và có như lý tác ý thì có thể nói. Lời nói chưa như lý tác ý hoặc sanh khởi từ tâm uế trược tham, sân, si, mạn, ác kiến,... thì không nên nói ra. 

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839