Tam Tạng Yếu Ngữ

Minh Hạnh túc

0
Hạnh cụ túc (sáu hạnh đức): Thành tựu giới đức, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, thành tựu bảy diệu pháp (Tín, Tàm, Quý, Văn, Tấn, Niệm, Tuệ), chứng đắc bốn thiền sắc giới. Minh cụ túc (ba trí đức): Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh.

Nên và không nên

0
6. – Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu si ấy thường thường cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp. Này Gia chủ, Ta không nói rõ rằng, tất cả khổ hạnh cần phải hành trì. Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần phải được chấp trì. Này Gia chủ, Ta cũng không…

Thân cận bậc hiền trí - 2

0
Người gần kẻ hạ liệt, Rồi cũng bị hạ liệt. Thân cận người đồng đẳng Ðược khỏi bị thối đọa. Ai gần bậc thù thắng, Mau chóng được thăng tiến; Do vậy hãy sống chung Bậc ưu thắng hơn mình. -TCB.C3: Ba pháp-

Thân cận bậc hiền trí - 1

0
Nếu thấy bậc hiền trí Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng. Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn, không xấu. -Pháp cú 06/Kinh Pháp Cú-
Xem thêm  
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Hôm qua: 11

Hôm nay: 11

Tổng số: 1.839