Thân cận bậc hiền trí - 2

  0
  670

  Người gần kẻ hạ liệt,
  Rồi cũng bị hạ liệt.
  Thân cận người đồng đẳng
  Ðược khỏi bị thối đọa.
  Ai gần bậc thù thắng,
  Mau chóng được thăng tiến;
  Do vậy hãy sống chung
  Bậc ưu thắng hơn mình.
  -TCB.C3: Ba pháp-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 2

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839