Thân cận bậc hiền trí - 3

  0
  894

  Có 7 ích lợi lớn này cho người khiêm cung, thân cận bậc hiền trí. Dù rằng ngã mạn chỉ có bậc thượng Thánh mới đoạn tận được nó, nhưng ta cũng có thể làm cho nó giảm thiểu và ít ra hãy khiêm cung đối trước bậc hiền trí. Vì sao vậy? Vì ta thu được 7 ích lợi lớn này. Giả tạo khiêm cung sẽ không thu được 7 ích lợi này.

  Ngã mạn đưa đến nhiều tai hại cho bản thân. Khi ta không tự xem mình hơn người, thua người, bằng người, quăng bỏ sĩ diện vào sọt rác đối trước các bậc hiền trí, gần gũi họ thì được 7 ích lợi lớn. Thế nào là 7?

  1. Được nghe hiểu tri kiến chánh trực chưa được nghe.
  2. Làm cho trong sạch tri kiến đã thu được.
  3. Có nhân duyên đưa đến viên mãn tri kiến chánh trực.
  4. Được sách tấn cho thân khẩu ý hướng thượng nhờ hương thơm, hào quang thân giáo của bậc hiền trí.
  5. Được tu dưỡng đức hạnh và trau dồi trí tuệ đúng hướng, sống trong đức hạnh và trí tuệ, gặt hái nhiều thành tựu trong cuộc sống và trên bước đường hướng thượng.
  6. Được trợ duyên, tiếp sức làm cho các nguyện vọng của ta thăng hoa, viên mãn.
  7. Tránh được các dự phần tai hại.

  Có 7 ích lợi lớn này cho người khiêm cung, thân cận bậc hiền trí. Dù rằng ngã mạn chỉ có bậc thượng Thánh mới đoạn tận được nó, nhưng ta cũng có thể làm cho nó giảm thiểu và ít ra hãy khiêm cung đối trước bậc hiền trí. Vì sao vậy? Vì ta thu được 7 ích lợi lớn này. Giả tạo khiêm cung sẽ không thu được 7 ích lợi này.

  -TMPKCNTTĐQ-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 2

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839