• Trang chủ
 • Tường minh pháp nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh (sư Định Quang)

  Tường minh pháp nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh (sư Định Quang)

  0
  666

  Bát Nhã Tâm Kinh là một trong những bài kinh thâm sâu, mỹ diệu, khó thấu hiểu nhất trong kinh tạng. Nhằm giúp cho Đại chúng hiểu rõ ý nghĩa nội dung bài kinh này để làm hành trang tu tập hướng đến giải thoát và trí tuệ vô thượng về Vũ trụ và nhân sinh, sư Định Quang an trú nơi trí tuệ của mình để làm rõ tường nghĩa lý nội dung bài kinh này. Kính mời Đại chúng quan tâm theo dõi và khéo lắng nghe để có được nhiều lợi ích.

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  Xem thêm  
  Thống kê truy cập

  Đang trực tuyến: 1

  Hôm qua: 11

  Hôm nay: 11

  Tổng số: 1.839