Tường Minh Pháp Ngữ

Pháp hành để chứng và trú Sơ thiền

0
- Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như Đức Phật chỉ dạy, vị ấy tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. - Pháp mà Sư Quang Vô Sắc tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hành giả cũng sẽ tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. - Bốn Thiền sắc giới là Chánh định trong Con đường…

Con đường chấm dứt khổ

0
Đây là con đường để chấm dứt khổ. Con đường này lấy Chánh niệm hoặc, và Chánh định làm mũi nhọn, với mười hai pháp cận duyên, tư lương, trợ duyên, để làm viên mãn bảy giác chi hoặc, và tám tâm thuần thục, làm nền tảng vững chắc để quán pháp trên các pháp đối với bốn Thánh đế được viên mãn, thành tựu…

Bậc Toàn giác và Alahan

0
Có hành giả muốn trở thành bậc Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị ấy tưởng tri bậc Toàn giác, sau khi nhập Niết-bàn là bậc Toàn giác; bậc Alahan, sau khi nhập Niết-bàn là bậc Alahan. Vị ấy tưởng tri, sự sai biệt giữa bậc Toàn giác và bậc Alahan, trước khi nhập Niết-bàn như thế nào, thì sau khi nhập…

Pháp đốn ngộ hay con đường đi tắt - con đường tối tăm

0
"Vậy này Bàhiya, Ông cần phải học tập như sau: "Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri ". Như vậy, này Bàhiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy,…

Tâm từ bi và tuệ từ bi

0
Tâm từ bi và tuệ từ bi là hai phạm trù khác nhau. Tâm từ bi là tâm chúng sinh, là tâm động, có nhân, có ngã, có ái. Tuệ từ bị là tâm bất động, không nhân, không ngã, không ái, được soi sáng bằng tuệ hiểu biết tốt xấu, nên và không nên làm, điều hại và điều ích lợi của thế gian biến dịch trong luân hồi.…

Pháp thoại Phương pháp làm suy yếu năm chướng ngại ở người tu

0
Pháp thoại chia sẻ về các phương pháp để làm suy yếu năm chướng ngại ở người tu: tham dục, sân hận, hôn trầm-thụy miên, trạo cử-hối quá, nghi ngờ. (Pháp thoại đã được chia sẻ trong Khóa tu tháng 2 năm Tân Sửu tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức - Sông Lô, Vĩnh Phúc)

Mười Trường Hợp Chớ Vội Tin [Sư Định Quang] - Rất lợi ích, thiết thực trong đời sống và tu tập.

0
Sư Định Quang chia sẻ pháp thoại Mười trường hợp chớ vội tin vào ngày 11/10/2020 tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức.

20 Phận Sự Phòng Chống Dịch Covid-19 Là Không Của Riêng Ai

0
20 Phận Sự Phòng Chống Dịch Covid-19 Là Không Của Riêng Ai. 1. Không sát sinh. 2. Thường hay phóng sinh. 3. Không nói lời dối trá, lừa gạt, đâm thọt và ác độc. 4. Xả bỏ sự tranh giành, hơn thua. 5. Nhẫn nại, không giận dữ. 6. Xả bỏ sự hiềm hận, oán ghét và đố kỵ. 7. Tập mở lòng yêu thương đến với mọi…

Đảm bảo ATGT cho mình, cho người nhờ chánh niệm tỉnh giác (sư Định Quang)

0
Với những trường hợp chủ yếu thường bị tai nạn, gây tai nạn, cùng với các phương pháp phòng ngừa với sự chú tâm tỉnh giác, tư duy và xử lý, chúng ta sẽ tránh được những tai nạn giao thông đáng tiếc. Đây là nội dung rất lợi ích, thông qua đó có thể giúp Đại chúng phòng ngừa tai nạn đối với mình và phòng…

Ứng dụng của thiền - kỳ 1 (sư Định Quang)

0
Thiền được ứng dụng như thế nào vào đời sống? Lợi ích to lớn của nó như thế nào đối với cuộc sống hiện tại và tương lai, và đối với sự nghiệp tu tập hướng đến đạo quả tối thượng? Tất cả ý nghĩa đó được sư Tường Minh Pháp Không Chân Như Thích Tuệ Định Quang chia sẻ trong các kỳ pháp thoại Ứng Dụng Của…

Pháp ngữ 07

0
Đức Phật dạy giới luật để cho ta tu, không phải để đào tạo ta làm người giám giới, trừ khi ta được Tăng đoàn giao phó. Nghĩa là giới luật là gương soi chính mình, không phải dùng để soi người khác. Dù là Phật tử tại gia hay xuất gia, phải luôn nhớ lấy điều này. Trường hợp ta chưa phải là Phật tử thì…

Chuyện phóng sinh tôm cá mắc cạn trên đồng

0
Như vậy là bảy lợi ích đặc biệt của việc làm phóng sinh tôm cá mắc cạn trên đồng. Chúng ta cũng như mọi loài động vật, rất cần sự cứu giúp mỗi khi gặp nạn hiểm nguy. Hãy nghĩ đến điều này, cảm thông và hành động ngay khi có thể‽

Phẩm tự rèn luyện đức và trí

0
"Pháp tu đưa hành giả tiến bộ trên con đường giải thoát, tiến gần đến giải thoát, giải thoát chỉ và duy chỉ có phương pháp tự rèn luyện chính mình về đức và trí."

PN06: Thân khẩu ý - 1

0
Những gì có ích thì nên làm, vô ích thì không nên làm. Hành động và mặc kệ, đều là làm.Lời nói, không những thế, còn xét tai hại của nó, ở đời gọi đó là hành vi uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Lời nói phát sanh từ lòng từ mẫn và có như lý tác ý thì có thể nói. Lời nói chưa như lý tác ý hoặc sanh khởi…

Phẩm năm yếu tố lõi cây của tu sĩ

0
Tất cả Đức Phật ba đời đều biết rõ rằng, đa số chúng ta không dễ dàng gì có thể đoạn trừ các pháp bất thiện, sự dính mắc và chấp thủ. Do vậy, với lòng từ mẫn, thương xót đến chúng ta, chư Ngài đã dùng nhiều phương tiện để giúp chúng ta có phương pháp, liệu pháp tu tập cụ thể, cùng với sự hiểu biết chân…

Phẩm sáu lợi ích lớn cho người đến chùa

0
Tự mình giải quyết điều mình cầu là cầu chính mình. Ở đời, con người cũng có câu tương tự: “Cầu người không bằng cầu mình”. Ngoài ý nghĩa đó, cầu chính mình không có ý nghĩa khác. Không có cái nghĩa rằng cầu chính mình thì tự nhiên mình có được điều mình cầu do chính mình ban cho mình mà không cần làm…
Xem thêm  
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Hôm qua: 11

Hôm nay: 11

Tổng số: 1.839